Çerez Örnek
canlı destek

Üniversitemiz Rektörlüğüne basın danışmanlığı hizmetinin verilmesi

Üniversitemiz Rektörlüğünün basın toplantılarının ve bültenlerin hazırlanması

Basın ve yayın organlarıyla ilişkiler kurarak Üniversitedeki gelişmelerin ve etkinliklerin toplumla buluşturulmasının sağlanması

Medyada üniversite ile ilgili yer alan yazılı ve görsel haberlerin arşivlerinin oluşturulması

Ege Üniversitesi’ne ait fotoğraf ve video arşivinin oluşturulması ve takibi,

EDYS aracılığıyla yürütülen resmi yazışmalarla kurum içi iletişimin sağlanması

Üniversitemizle ilgili ulusal ve yerel medyada çıkan haberlerin istatistiklerine yer verdiğimiz Aylık Medya Analiz Raporunun hazırlanması

Üniversitemiz kampüsünde yer alan LED Ekran görsellerinin seçilmesi ve metinlerinin hazırlanması

Üniversitemiz web sitesinde bulunan Egeden bölümünün yönetiminin yapılması

Üniversitemize ait yıllık verileri derlediğimiz Almanağın hazırlanması,  

Senato gündeminde yer almak üzere üniversitemizde yapılan etkinliklerin dökümünün hazırlanması

Üniversiteye ait sosyal medya hesaplarının yönetilmesi

Kurumsal Sosyal Medya hesaplarının organizasyonu ve desteklenmesi (Görsel Tasarım)

Sosyal medya için içerik üretilmesi

Üniversitemizle ilgili haberlerin oluşturulması ve bu haberler için fotoğraf ve görüntü sağlanması

Haber metinlerinin yazılması ve habere dair fotoğrafların seçilmesi

Haber görsellerinin kurgusunun yapılması

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ